جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

می روی که خوشبخت شوی و من حال کودکی را دارم…

بادکنک به هوا رفته

می روی که خوشبخت شوی
و من حال کودکی را دارم
که نخ بادبادکش پاره شده
مانده
برای اوج گرفتنش ذوق کند
یا برای برنگشتنش گریه