جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آسمان بالای سرم یک رنگ است …

آسمان صاف

آسمان بالای سرم یک رنگ است

پس این هفت رنگی آدم ها

انعکاس کدامین آسمان است ؟!