جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

نوروز منی تو_شمس لنگرودی

شمس لنگرودی

نوروز منی تو

با جان نو خریده به دیدارت می دوم

شکوفه های توام من

به شور میوه شدن

در هوای تو پر می کشم.

 

شمس لنگرودی