جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دوستت می‌دارم بی‌آنکه بخواهمت …

احمد شاملو

دوستت می‌دارم بی‌آنکه بخواهمت
خواستن‌اش
تمنایِ هر رگ
بی‌آنکه در میان باشد
خواهشی حتا؟
نهایتِ عاشقی‌ست این؟
آن وعده‌ی دیدارِ در فراسوی پیکرهاست؟…

احمد شاملو