جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

به ساعت من_کامران رسول زاده

کامران رسول زاده

به ساعت من
تو
تمام قرارها را نیامده ‏ای،
کدام نصف‏ النهار را از قلم انداخته‏ ام…
قرار روزهای بی قراریم!
کجای آسمان ببینمت؟
من از جست و جوی زمین خسته‏ ام…

کامران رسول زاده