جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

می ریزد عاقبت یک روز برگ من…

همواره عطر باورِ من در هوا پر است

می ریزد عاقبت
یک روز برگِ من
یک روز چشمِ من هم در خواب می شود
زین خواب چشم هیچ کسی را گریز نیست
اما درون باغ
همواره عطر باورِ من در هوا پر است

سیاوش کسرائی