جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من و تو

من و تو

من و تو
جمعه و شنبه بودیم !
هر چقدر من به تو نزدیک بودم
تو از من دور بودی