جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من ردپای توام_ عاشقانه

فریدون

 

جنگل
رد پای باران است
ویرانه
رد پای طوفان
من ردپای توام
همیشه پشت در خانه ات
تمام می شوم