جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سرود آزادی _ احمد شاملو

عاشقانه

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده‌ای
هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی‌ماند…
که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است
… که حضور انسان
آبادی است . . .

احمد شاملو