جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من نگويم كه به حرف دل من گوش كنيد … – معینی کرمانشاهی

معینی کرمانشاهی

من نگويم كه به حرف دل من گوش كنيد 
بهتر آن است كه اين قصه فراموش كنيد

عاشقان را بگذاريد بنالند همه
مصلحت نيست كه اين زمزمه خاموش كنيد

“معینی کرمانشاهی”