جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هوا سرد است …

هوا سرد است ...

هوا سرد است …
نبودنت بی امان می بارد
و من
در سخت ترین زمستان عمرم
گیر کرده ام ….

‏سیدحسین دریانی

کســی رو انتـخـاب کن …

کســی رو انتـخـاب کن

کســی رو انتـخـاب کن

که طوری بهت نگاه کنه

که انگار یک معـجـزه‌ای …

فریدا کالو