جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کســی رو انتـخـاب کن …

کســی رو انتـخـاب کن

کســی رو انتـخـاب کن

که طوری بهت نگاه کنه

که انگار یک معـجـزه‌ای …

فریدا کالو