جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مردها همیشه می خواهند

اسکار وایلد

مردها همیشه می خواهند که اولین عشق یک زن باشند

ولی زن ها دوست دارند که آخرین معشوقه ی یک مرد باشند .

اسکار وایلد