جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دنیا پر از عطرِ بابونه است محبوبِ من

دنیا پر از عطرِ بابونه است محبوبِ من

دنیا پر از عطرِ بابونه است محبوبِ من!

بیا بودن را اراده کنیم
بیا از سرِ انگشتانِ این احساس آویزان شویم
لبریز و مست تاب بخوریم
دنیا پر از عطرِ بابونه است محبوبِ من!

نیکی فیروزکوهی

حضوری با صداقت_نیکی‌ فیروزکوهی

نیکی‌ فیروزکوهی

عبورم ده‌
حضوری با صداقت
آغوشی بی‌ هراس
دست‌هایی‌ مهربان نشانم بده
بگذار در زیستن‌های رخوتناک ما
عشق دوباره فوران کند

نیکی‌ فیروزکوهی

بیچاره دلم در غم بسیار افتاد…

مولانا

تا با غم عشق تو مرا کار افتاد
بیچاره دلم در غم بسیار افتاد
بسیار فتاده بود اندر غم عشق
اما نه چنین زار که این بار افتاد

مولانا

چرا بود و چرا نیست ؟

چرا بود و چرا نیست ؟

آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی
کی بود ؟ کجا رفت ؟
چرا بود و چرا نیست ؟

شهریار

آدم‌ها وقتی می آيند…

متن زیبا

آدم‌ها وقتی می آيند
موسيقی شان را هم
با خودشان می آورند …
ولی وقتی می روند
با خود نمی برند‌‌ !
آدم‌ها می آيند
و می روند ،
ولی
در دلتنگی هايمان‌‌ …شعرهايمان‌‌ …
می مانند‌‌‌ !

هرتا مولر