جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کمی دیر آمدی ای عشق،اما باز با این حال…

در انتظار عشق

کمی دیر آمدی ای عشق!
اما باز با این حال،
اگر چیزی
از این غارت‌زده باقیست،
غارت کن..!