جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دیری به شوقِ دیدنِ فردا گریستم…

دیری به شوقِ دیدنِ فردا گریستم...

دیری به شوقِ دیدنِ فردا گریستم

فردا چو شد

به حسرتِ دیروز زیستم …

محمد‌رضا شفیعی‌کدکنی

زیبایی ات دیکتاتوری است

eli

 

زیبایی ات

دیکتاتوری است

که کلمات را در من به گلوله می بندد

هر لحظه

شعری در من شهید می شود

خوشبختی چیزی نیست …

دافنه دوموریه

خوشبختی چیزی نیست …
که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ،
خوشبختی کیفیتِ تفکر است ٬
حالت روحی ست ؛
خوشبختی ..٬
وابسته به جهان درون توست …!

 دافنه دوموریه 

گوش به نواي درون خود بسپاريد…

الهی قمشه ای

 

شما رهبر ارکستر سمفونیک افكار و احساسات خويشيد.

نبايد گامهاي خود را با صداي طبل و شيپور ديگران هماهنگ كنيد.

گوش به نواي درون خود بسپاريد. نواهايي كه از درونتان بر ميخيزد را هدايت كنيد.

الهی قمشه ای

چه جالب است_ احمد شاملو

احمد شاملو

چه جالب است
ناز را می کشیم؛
آه را می کشیم؛
انتظار را می کشیم؛
فریاد را می کشیم؛
درد را می کشیم؛

ولی بعد از این همه سال، آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم دست بکشیم!

 از هر انچه آزارمان میدهد 

 احمد شاملو