جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آن مست همیشه با حیا چشم تو بود …

چشم زیبا

آن مست همیشه با حیا چشم تو بود !
آن آینه ى رو به خدا چشم تو بود
دنیا همه شعر است به چشمم اما !
شعری کـه تکان داد مرا چشم تو بود