جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آن کو به دل دردی ندارد آدمی نیست…

در آغوشت که کز می کنم قصدِ کوچیدن به هر کجای قشلاق، فراموشم می شود.. گرم می شوم روی خط استوایی که از میانِ سینه هایت عبور می کند تا جهانم به دو قسمتِ مساوی تقسیم شود.. لَختی از زمستان هنوز باقی مانده آغوشت را بیاور و عمود بر من بتاب، مبادا رؤیای با تو بودنم در کولاکِ کابوس های این حوالی، سرما خورده شود ................ حمید رضا هندی

آن کو به دل دردی ندارد آدمی نیست
بیزارم از بازار این بی هیچ دردان …

هوشنگ ابتهاج

آزادی با ارزش تر از نان است….

فریدون فرخزاد

وقتی میخواهید به گنجشکی غذا دهید
فرار میکند
چرا که میداند
آزادی با ارزش تر از
‘نان’ است….

فریدون فرخزاد