جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سرخوشم زان لحظه ای را شانه برمویت زنم …

شانه بر موی یار

سرخوشم زان لحظه ای را شانه برمویت زنم
هر دم آهنگی ز دل با تار گیسویت زنم