جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

عصرِ جمعه…

نیکی‌ فیروزکوهی

و عصرِ جمعه
که هر چیزی
 هر چیزی
در خاطرم غروب می‌‌کند
جز یادِ چشم‌های تو

نیکی‌ فیروزکوهی