جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مانده ام با غم هجران نگارم چه کنم…

مانده ام با غم هجران نگارم چه کنم

مانده ام با غم هجران نگارم چه کنم
عمر بگذشت و ندیدم رخ یارم چه کنم
چشم آلوده کجا دیدن دلدار کجا
چشم دیدار رخ دوست ندارم چه کنم
نیمه شعبان مبارک