جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آن سپهری که تا لحظه ی خاموشی گفت…

سهراب

یاد سهراب بخیر!
آن سپهری که تا لحظه ی خاموشی گفت:
تو مرا یاد کنی یا نکنی
باورت گر بشود، گر نشود
حرفی نیست؛
اما…
نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست!

نگاه زود گذر….

ره گذر

گاهی یک نگاه در یک گوشه چنان به دلت می نشیند

که انگار سال هاست کنارش زندگی کرده ای

گاهی یک نگاه برای همیشه در خاطرت جاودانه می شود

گاهی یک لبخند غوغایی درونت به پا می کند

و شاید زندگی یعنی گذر همین یک ها …

دل نوشته_عاشقانه

دل نواز

من فقط ســــازِ تو ام،

تنها تو نوازشم کن…

تنها تو،

مرا بنواز

زمزمه های _فروغ فرخزاد

بار دیگر

زندگی گر هزارباره بوَد

بار دیگر تو

بار دیگر تو

فروغ فرخزاد

حرف دل_ عشقانه ها

وقتے دلم به سمت تو مایل نمےشود
باید بگویم اسم دلم، دل نمےشود
دیوانه‌ام بخوان که به عقلم نیاورند
دیوانه‌ی تو است که عاقل نمےشود
تکلیف پای عابران چیست؟ آیه‌ای
از آسمان فاصله نازل نمےشود
خط مےزنم غبار هوا را که بنگرم
آیا کسے ز پنجره داخل نمےشود؟
مےخواستم رها شوم از عاشقانه‌ها
دیدم که در نگاه تو حاصل نمےشود
تا نیستے تمام غزل‌ها معلق‌اند
این شعر مدتےست که کامل نمےشود …