جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هر روزِ من بدونِ تو ماه است و سالهاست…

هر روزِ من بدونِ تو ماه است و سالهاست

ای مهربان که یارِ سپاهم نمی شوی
بختِ سپیدِ شامِ سیاهم نمی شوی…
سربازِ بی قرارِ نگاهت شدم ولی . . .
بازی به دستِ توست؛که شاهم نمی شوی
سردار دلشکسته شدم آن زمان که تو
گفتی:در این میانه پناهم نمی شوی
ای عشق! ای صداقت ابیات این غزل
حتی تو نیز بارِ گناهم نمی شوی…
هر روزِ من بدونِ تو ماه است و سالهاست
تکرار می کنی که:نه!…ماهم نمی شوی

امیر طاهری

تو رفته ای……

متن عاشقانه

تو رفته ای
و فرقی‌ نمی‌‌کند چرا
برایِ کسی‌ که با امروز
سالهاست که مرده است
هر گونه محاسبه ای در بعد زمان
مضحک‌ترین اتفاقِ ممکن است..

نیکی‌ فیروزکوهی

مثـل بعضـی آدم هـا …

ادم

آدم وقتـی يـه حـس تکـرار نشـدنی رو بـا يکـی تجـربه ميکـنه ،

ديگـه نميتـونه اون حـس رو بـا کـس ديگـه ای تجـربه کنـه ،

بعضـی حـس هـا خـاص و نـاب هسـتند ؛

مثـل بعضـی آدم هـا !