جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دردمند عشق را….

عاشقانه


دردمند عشق را

دارو به جز دیدار نیست…

امیر خسرو دهلوی