جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اتفاق تازه‌ای در راه است…

در پرتو الطاف ایزد منان نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک و بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد . . .

اتفاق تازه‌ای در راه است
امروز تمام احساس های
پوچ را مچاله کنیم و منتظر
شکوفه‌های اجابت شویم
شنبه خوبی داشته باشید