جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

جان باختن آسان است…

جان باختن آسان است

جان باختن آسان است اندر نظرت لیکن
این لاشه نمی بینم شایسته ی قربانت

سعدی