جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خواندن زیاد دانستن زیاد نمی آورد…

خواندن زیاد دانستن زیاد نمی آورد

هنگامی که شخصی مطالعه می کند

این مطالعه به قضاوت کردن وی در مسایل کمک شایانی می کند

اما خواندن زیاد دانستن زیاد نمی آورد

بلکه اندیشیدن است که دانش اندک ما را افزایش می دهد.

جان لاک

سعی کن قدری مهربان‌تر باش…

آلدوس هاکسل

قدری خجالت‌آور است که همه‌ی عمرت درگیر مسئله‌ی انسان بوده باشی

و درنهایت چیزی جز این نصیحت برایِ ارائه نداشته باشی :
«سعی کن قدری مهربان‌تر باشی!»

 آلدوس هاکسل

این همه از تاریکی بد نگویید…

شما که فروش چراغتان

این همه از تاریکی بد نگویید
شما که فروش چراغتان
به لطف همین تاریکی ست …

 شمس لنگرودی