جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تقویمی ساخته ام با تو ، روزهایش نام نازنین تو… – امیر طاهری

تقویم تو

تقویمی ساخته ام با “تو”
روزهایش نامِ نازنین تو را بر پیشانی دارند ،
“تو ، یک تو ، دو تو ، سه چهار پنج …تو”
و جمعه ها !
“بی تو” ست …
چه طولانی و دلتنگ است …
سالی که تو به قصد خانه خراب کردنم لشکر کشیدی را “عام الحب” نام نهاده ام !
آن روز که عاشقت شدم مبدأ تاریخ شد
و اکنون !
تمام وقایع تاریخ را با آن می سنجم :
“سالِ چندمِ پیش از تو و سالِ n امِ پس از تو”
در مملکتی که من حاکم آنم
روزهای بی تو
عزای عمومی اند :,(
و لحظه ی لبخندت عید ملی !!!

امیر طاهری