جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

این روزها برد با کسی است… – شکست

بی رحمی

این روزها برد با کسی است
که بی رحم باشد
از دلتــــ که مایه بگذاری
ســوخـــــته ای. . .