جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مادر ‌بزرگ اردیبهشت ماه…

مادر ‌بزرگ اردیبهشت ماه

مادر ‌بزرگ
اردیبهشت ماه در خیابان پهلوی
دوره‌ کشف حجاب عاشق شد

دایی سیاوش
اردیبهشت ماه در خیابان مصدق
وقت بگیر و ببند عاشق شد

اردیبهشت آمده؛
دیر یا زود من هم
در خیابان ولی‌عصر عاشق می‌‌شوم!