جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هر چیزی کمش دارو است متوسطش غذا است …

ابو علی سینا

هر چیزی کمش دارو است
متوسطش غذا است
و زیادش سم است
حتی محبت کردن

” ابو علی سینا “