جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

صبحتان نورانی….

صبحتان نورانی

 صبحتان نورانی
و رنگين تر از رنگين کمان

روزتان فرخنده
و از مهربانی جاودان

قلبتان سرشار از
آرامشی زيبا شود

خنده باشد هديه ی
امروز بر رخسارتان