جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هیچ زنی احمق نیست…

تــــــوجه است توجهی مداوم...

هیچ زنی احــمق نیست

همیشه نمیشه زنهارو با پول شاد کرد

با ارزشترین هدیه که میشه به یک زن داد

تــــــوجه است

توجهی مداوم…

زن را در طول تاریخ همیشه پوشانده اند…

زن

“زن” را در طول تاریخ همیشه پوشانده اند و از آن پس،

صبح تا شب و شب تا صبح، برای دست یابی به آنچه در پس پوشش و پرده نهفته، دویده اند…!

سیمون دوبوار