جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

افسوس می‌خورم

افسوس میخورم

افسوس می‌خورم
وقتی که خواهرم
در این دروغ‌زار پر از کرکس
فکر پرنده‌ای است
فکر پرنده‌ای که ز پرواز مانده است

حمید مصدق