جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دیگر به پیش بینی ها اعتماد ندارم …

هواشناسی،اخبار، نه رای می دهم، نه از خانه بیرون می آیم

دیگر به پیش بینی ها اعتماد ندارم .
هواشناسی،اخبار،
نه رای می دهم،
نه از خانه بیرون می آیم.
برف، آفتاب،
راست یا چپ،
چه فرقی میکند،
وقتی،
سینی گندم گنجشکان،
دست نخورده است؟!

ساویزاخوان