جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

وقتی درخت در راستای معنی و میلاد…

بر شاخه های لخت، پیراهن بلند بهاری دوخت

وقتی درخت در راستای معنی و میلاد
بر شاخه های لخت، پیراهن بلند بهاری دوخت
با اشتیاق رفتم به میهمانی آئینه
اما دریغ چشمم چه تلخ، تلخ
پاییز را دوباره تماشا کرد.

محمدرضا عبدالملکیان