جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روزت…

لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روزت

لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روزت…

دوباره امروز متولد شدی “آدم”

پس خجسته باد هر روزت…

صبحتون بخیر دوستان