جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

منتظر مردی نباش که باهات کنار بیاد…

منتظر مردی نباش که باهات کنار بیاد

منتظر مردی نباش که باهات کنار بیاد.

این اشتباهیه که خیلی از زن ها دچارش می شن.
تو خودت خوشبختی را پیدا کن.
آلبر کامو