جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اگر زنی را نیافته‌ای که با رفتنش…

یا ریخته پای گلدان‌هاش باقی را هم گذاشته توی کمد برای روز مبادا.

اگر زنی را نیافته‌ای که با رفتنش
نابود شوی
تمام زندگی‌ات را باخته‌ای
این را
منی می‌گویم
که روزهایم را زنی برده است جایی دور
پیچیده دور گیسوانش
آویخته بر گردن
سنجاق کرده روی سینه
یا ریخته پای گلدان‌هاش
باقی را هم گذاشته توی کمد
برای روز مبادا.
رضا ولی زاده

عشق که به ثانیه شمردن نیست…

عشق که به ثانیه شمردن نیست

عشق که به ثانیه شمردن نیست،
چنگ زدن به هر فرصت است…

شهریار وقفی پور

روياها نيز پير می ‌شوند…

روياها نيز پير می ‌شوند

روياها نيز پير می ‌شوند
اما كشان كشان و پيوسته پيش می ‌آيند
پا به پای من كه از ديرباز
دست در دست‌ شان داشته ‌ام
از ما كدام‌ يک پيش‌تر از پای خواهيم افتاد
روياها كه سايه‌‌ ام می ‌انگارند
يا من
كه واقعيت ‌شان پنداشته‌ ام
شهاب مقربین

تمام خنده هایم را نذر کرده ام…

تمام خنده هایم را نذر کرده ام

تمام خنده هایم را نذر کرده ام
تا تو همانی باشی
که صبح یکی از این روزها
عطر دست هایت
دلتنگی ام را به باد می سپارد
سیاوش میرزایی

چیزی در رگهایم می جوشد …

چیزی در رگهایم می جوشد

چیزی در رگهایم می جوشد
و با کوبیدن خود به هر دری ،
می کوشد خود را به قلبم برساند.
تا بلکه بتواند،
عشق تو را ببیند.
می ترسم ،
برسد !!
ببیند!!
اما باز نگردد..

شهرام سیجوانی