جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تا عشق تو بر گرد گمانم پیچید…

تا عشق تو بر گرد گمانم پیچید

تا عشق تو بر گردِ گمانم پیچید
آتش به تمامِ جسم و جانم پیچید
فریاد زدم که عاشقم ای مردم
دردش به درون استخوانم پیچید

عارف رحمانی