جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آرزو می کنم که خنده ات ….

آرزو می کنم که خنده ات تنها به عادت مرسوم " عکس گرفتن " نبوده باشد... ! و تو خندیده باشی در لحظه از ته دل... "یغما گلرویی "

آرزو می کنم
که خنده ات
تنها به عادت مرسوم
” عکس گرفتن “
نبوده باشد… !
و تو
خندیده باشی
در لحظه
از ته دل…

یغما گلرویی