جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بدها روزهاشون رو جالب تر می گذرونن…

بدها روزهاشون رو جالب تر می گذرونن

ظاهرا دنیا به دو دسته آدمای خوب و بد تقسیم می شه.
خوب ها شبها رو راحت می خوابن،
بدها روزهاشون رو جالب تر می گذرونن!
 وودی آلن