جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

وقتی میشود دقایق عمرت را با آدمهای خوب بگذرانی….

تکستدونی

وقتی میشود دقایق عمرت را با آدمهای خوب بگذرانی

چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی که یا دلهای کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند…
یا مدام برای نبودنت، برای خط زدنت تلاش می کنند؟

زیگموند فروید