جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دوست داشتنت _ بی همتا

دل

ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨــﺖ،
ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩ ﻧــﺪﺍﺭﺩ !
ﭘــﺎﻳــﺎﻥ ﻧــﺪﺍﺭﺩ !
ﮔــﻮﻳــﯽ ﺑِــﺎﻳﺴﺘــﯽ ﺑــﺮ ﺳــﺎﺣــﻞ ﺍﻗﻴــﺎﻧــﻮﺱ ﻭ
ﻣــﻮﺟﻬــﺎﯼ ﮐــﻮﭼــﮏ ﻭ ﺑــﺰﺭﮒ ﻣﮑــﺮﺭ ﺭﺍ
ﺑــﯽ ﺍﻧﺘﻬــﺎ، ﺑﺸﻤــﺎﺭﯼ . .

سیدعلی صالحی

دل نوشته_عاشقانه

دل نواز

من فقط ســــازِ تو ام،

تنها تو نوازشم کن…

تنها تو،

مرا بنواز

شهر بزرگ من بنا می‌شود…

عشق

به تو سلام می‌کنم،
کنار تو می‌نشینم
و در خلوت تو،
شهر بزرگ من بنا می‌شود

 احمد شاملو