جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش…

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش!
گاهی در انتهای خارهای يک کاکتوس، به غنچه‌ای میرسی که زندگيت را روشن میکند!
 خورخه لوئیس بورخس