جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

 اميل سيوران

نااميدي جمعي مهم‌ترين عامل انهدام ملت‌ها است.
ملتي كه دچار آن شود هرگز نخواهد توانست دوباره روي پاي خود بايستد.

 اميل سيوران

ﺳﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ….

ﺗﺮﮎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﭘﺎﮐﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺭﺍ …

ﺳﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻢ
ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ
ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺭﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ
ﺟﺮﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺭﺍ
ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺟﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻣﻦ ﻣﺠﺮﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺮﻡ ﺷﻬﺮﻡ
ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ…
ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ…
ﺍﻣﺎ…
ﺗﺮﮎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ
ﭘﺎﮐﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺭﺍ …

دوران افول و عقب ماندگی ملت ها زمانی شروع شد…

دوران افول و عقب ماندگی ملت ها زمانی شروع شد که: جای اندیشیدن را "تقلید"،

دوران افول و عقب ماندگی ملت ها زمانی شروع شد که:
جای اندیشیدن را “تقلید”،
جای تلاش و کوشش را “دعا”،
جای فکر کردن به آرزوهای بزرگ را “قناعت”
و جای اراده برای رفتن و رسیدن را “قسمت” گرفت.

امیرکبیر

جک نزد کشیش می رود و می پرسد:

این یک عبادت است

در بازگشت از کلیسا، جک از دوستش ماکس می پرسد:
فکر می کنی آیا می شود هنگام دعا کردن سیگار کشید؟
ماکس جواب می دهد:
چرا از کشیش نمی پرسی؟
جک نزد کشیش می رود و می پرسد:
جناب کشیش، می توانم وقتی در حال دعا کردن هستم، سیگار بکشم.
کشیش پاسخ می دهد:
نه، پسرم، نمی شود. این بی ادبی به مذهب است.
جک نتیجه را برای دوستش ماکس بازگو می کند.
ماکس می گوید:
تعجبی نداره. تو سئوال را درست مطرح نکردی. بگذار من بپرسم.
ماکس نزد کشیش می رود و می پرسد:
آیا وقتی در حال سیگار کشیدنم می توانم دعا کنم ؟
کشیش مشتاقانه پاسخ می دهد:
مطمئنا، پسرم. مطمئناً، این یک عبادت است

وقتی که دردها_احمد شاملو

انتظاری خوف انگیز است

وقتی که دردها
از حسادت های حقیر
بر نمی گذرد
و پرسش ها همه
در محور روده هاست….
آری ، مرگ
انتظاری خوف انگیز است
انتظاری
که بی رحمانه به طول می انجامد.

احمد شاملو