جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زیاد دانستن_مارگارت اتوود

هر آن چه

زیاد دانستن در مورد آدم‌ها باعث می‌شود تحت تسلط آنها دربیایید، در موردتان مدعی می‌شوند،

مجبورید دلایل آنها را برای انجام کارهایشان درک کنید و همین آدم را ضعیف می‌کند.

مارگارت اتوود