جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

برهنگی یعنی….

مادر ترزا

برهنگی تنها به یک تکه پارچه بستگی ندارد
برهنگی یعنی
بی‌توجهی به شرافت انسانی و شخصیت انسانها …

مادر ترزا