جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آخه من از دستت چیکار کنم عشقم – عاشقانه

بغل عشق

بعضی وقتا از دستش عصبانی میشی
حرصتو در میاره با کاراش
سعی میکنی تحویلش نگیری اما خودتم میدونی نمیشه!
میاد پیشت میشینه لباشو آویزون میکنه و خودشو لوس میکنه
ازت عذر میخواد
و تو میدونی مقاومت جلوش سخت ترین کار دنیاست
سرشو تو بغلت میگیری و اشکاشو پاک میکنی و بازم میگی:
“آخه من از دستت چیکار کنم عشقم؟؟