جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلنوشته _عاشقانه

دل

آن عشق کـه در پـرده بمـاند؛ به چـه ارزد؟
عشق است و همین لذت دیدار و دگر هیچ